Zalecane badania profilaktyczne

 • EKG (elektrokardiogram): niezbędne w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca
 • EKG wysiłkowe: pokazuje, jak pracuje serce podczas wysiłku fizycznego. Przeprowadzane m.in. w diagnostyce zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej, u osób po zawale oraz u sportowców.
 • Holter EKG: wielogodzinna rejestracja EKG w trakcie codziennych, całodobowych czynności pacjenta (badanie w ciągu 24h, 48h lub 72h)
 • Holter ciśnieniowy: rejestracja ciśnienia tętniczego w trakcie codziennych czynności pacjenta (badanie w ciągu 24h lub 48h). Zalecane m.in. przy diagnostyce nadciśnienia.
 • USG serca (ECHO serca): pozwala wykryć wady serca i ocenić, jakie wywołują one skutki
 • badania laboratoryjne:
  • lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol LDL i HDL)
  • trójglicerydy
  • morfologia 
  • fibrynogen
  • glukoza
  • kwas moczowy
  • kreatynina
 • RTG serca: umożliwia wstępne rozpoznanie wielu chorób i wad, które powodują zniekształcenie serca, a także pozwala stwierdzić stopień ukrwienia płuc
 • badanie ciśnienia 

W Centrum HAHS kompleksowe badania przeprowadzimy w ciągu 1 dnia!

Eliminowanie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia również poprzez zaprzestanie palenia, właściwą dietę i wagę oraz ruch fizyczny pozwoli żyć dłużej i cieszyć się dobrym zdrowiem.

Z badań naukowych wynika, że obniżenie poziomu cholesterolu o 1% zmniejsza zachorowanie na zawał o 2-3%, a zatem obniżenie poziomu cholesterolu o 20% zmniejsza ryzyko zawału o 40-50%!

Obniżenie nadciśnienia redukuje nie tylko ryzyko zachorowania na zawał, ale także na udar mózgu. 

 

Aby umówić się na badanie, wystarczy zadzwonić pod numer:       91 422 06 49.