Choroby układu krążenia

W naszym Centrum wszechstronnie diagnozujemy i leczymy pacjentów z problemami kardiologicznymi. 

Choroby układu krążenia są główną przyczyną inwalidztwa i umieralności. Dotyczą one osób w coraz młodszym wieku (40-50 lat).

Choroby układu krążenia to m.in.:

  1. zawał serca
  2. miażdżyca
  3. choroba wieńcowa
  4. nadciśnienie tętnicze
  5. wady serca
  6. zaburzenia rytmu serca
  7. niewydolność serca
  8. żylaki kończyn dolnych.